Сэдэв №- 2 / 12 хисээл/     “ОХУ-ын ХХ зууны түүх”

1.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 11-13: дэлхийн нэг дугаар дайны өмнө. Кино 11. дэлхийн нэг дугаар дайны өмнөх Европын орнуудын зөрчилдөөний зангилаа асуудал. Кино 12. 1912-1913 оны Балканы дайн.  Кино 13. Эксгерцог Фердинандын эргэн тойрон далд явуулга болон түүнийг алсан тухай.

2.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 1-2:Орос –Японы дайн. Кино 1. ХХ зууны эхэн үе. Кино 2. Дайны өмнө үе.

3.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 14-15:Дэлхийн нэг дугаар дайн. Кино14. 1914 оны 8-р сар. Баруун фронт. Кино 15. Талергоф ба Терезин гэсэн анхны хорих лагерь.

4.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино16-17. Дэлхийн нэг дугаар дайн. Кино 16. Танненберг. Кино 17. Галицийн дэргэдэх тулалдаан.

5.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино18-19. Дэлхийн нэг дугаар дайн. Кино 18. Их ухралт. Кино 19 Горлицын дэргэдэх сэт цохилт.

6.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 20-22: Кино20. Дэлхийн нэг дугаар дайн. Кино 20. Цэргийн дээд командлагч. Кино 21. Брусиловын дэргэдэх сэт цохилт. Кино22. 1917 оны ялалтыг хулгайсан явдал.

7.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 23-24: 2-р сарын хувьсгал. Кино 23 Распутины тухай. Кино 24. Хуйвалдаан.

8.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 25-26: 2- сарыр хувьсгал. Кино 25. Сүйрэл. Кино 26. Түр засгийн газар.

9.    ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 27-28. 2- сарыр хувьсгал. Кино 27 Керенский тухай. Кино 28. Свердлов, Ленин, Троцкий тухай.

10.  ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 3-5. Орос-Японы дайн. Кино3. Варяг. Кино 4. Порт Артур. Кино5. Цусима.

11.  ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 6-8. Оросын анхны хувьсгал. Кино 6. Хувилдаан. Кино 7. Цуст бямба гаригийн домог. Кино 8. Үймээн самуун байдлыг дарсан явдал.

12.  ОХУ-ын ХХ зууны түүх: баримтат киноны цууврал. Кино 9-10: Дэлхийн нэг дугаар дайны амнөх үе. Кино 9. Столыпин. Кино 10. Ээлтэй тайван 1913 он.