Сэдэв №4 / 8 хичээл/

“ Оросын эдийн засгийн гайхамшигтай хөгжлийн үе”.

1.    Оросын эдийн засгийн гайхамшигтай хөгжлийн үе: түүхийн хуудас. Кино 5. Хаант засаглалын үеийн үйлдвэржүүлэлт . Кино 6. Их гүрний банкууд болон банкны удирдлага.

2.    Оросын эдийн засгийн гайхамшигтай хөгжлийн үе: түүхийн хуудас. Кино 7. Гайхамшигт дампуурал. Кино 8. Шимээсэгчуудын хөрөнгө.

3.    Оросын эдийн засгийн гайхамшигтай хөгжлийн үе: түүхийн хуудас. Кино 9. Ном хэвлэлийн дархан уран хүмүүс. Кино 10. Эх орны төлөө

4.    Оросын эдийн засгийн гайхамшигтай хөгжлийн үе: түүхийн хуудас. Кино3-4. Нефть түлшний аваргуудын тулалдаан.